ผู้เขียน หัวข้อ: สาขาวิชาบัญชี มร.ลป.พัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี  (อ่าน 2599 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
สาขาวิชาบัญชี มร.ลป.พัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี
เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรม
   สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปางพัฒนานักบัญชี จัดการอบรม    นักบัญชี เพื่อการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่นักบัญชี เชิญชวนนักบัญชีและผู้สนใจหรือผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีร่วมอบรม ค่าลงทะเบียนเพียง 500 บาท
   ผศ.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 กันยายน 2553 สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการอบรมเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นภายใต้โครงการอบรมในหลักสูตร “มาตรฐานการบัญชี ฉบับ 16,17,18 และ 23 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษี” ขึ้น ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยทางสาขาวิชาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางบัญชี ประกอบด้วยคุณจินตนา วงษ์เวียนและคุณภัทราพร         สี่สุวรรณ จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
   สำหรับการอบรมฯ ทางสาขาวิชาได้เปิดโอกาสให้นักบัญชี ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีหรือผู้เสนใจทั่วไปสามารถเข้ารับการอบรมโดยชำระค่าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเพียงท่านละ 500 บาท ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับบริการด้านเอกสารประกอบการอบรมรวมทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวัน ทั้งนี้ ทางสาขาวิชาฯ ขอให้ผู้สนใจที่ประสงค์เข้าร่วมการอบรมติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.๐๘๔-๖๑๑๒๖๕๐ โดยให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมดำเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียนเพื่อร่วมการอบรมผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชื่อบัญชี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 439-1-13309-4 พร้อมทั้งส่งเอกสารการโอนเงินและใบสมัครเพื่อร่วมการอบรมที่หมายเลขโทรสาร 054-316780