ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  (อ่าน 1685 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  259/2564  นายธนวัฒน์ แต้คำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชนตำบลนาทราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 15-16  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/aZxSxIYa#LMkZd6CM_aa7d09uzBuVFTGFeLvLypxhybpQLWI9TgU

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  190/2564  อาจารย์สยุมภู อุนยะพันธ์ อาจารย์ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง“ชิม ช้อป แชะ แชร์ รองรับวิถีใหม่ (New Normal)” ณ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 25-27  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/2c4AjCyJ#TxRBEAhNnu6y5PxVZMWVfQ_p6NBCBWAm9HE7QXTiVzQ

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  236/2564  อาจารย์สุพรรณี คำวาส อาจารย์ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการภายใต้ กิจกรรม 3.1 การใช้น้ำในการประกอบอาชีพ ณ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 9-10  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/zFRlDQaQ#uu9otsq20_HKhutfXtobIvo-PJiJREHILN84UKT3P7Y

4.คำสั่งไปราชการเลขที่  260/2564  ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลนาสัก (กิจกรรม 1, กิจกรรม 2) ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 19,27  กรกฎาคม และ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/2VhWiADJ#iXNkdrd3S2O0nEi3It25-7Qsg0MOmmQ8Sg7brHGzSeg

5.คำสั่งไปราชการเลขที่  250/2564  ผศ.พอใจ สิงหเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของทีม ภายใต้โครงการเสริมสร้างอาชีพ ในชุมชนฐานราก เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลนาทราย ณ องค์การบหิหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 18  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/zFxEAKrS#5YSND7R2GOKcYzuCGZRQsV05Kw-4vcRBJ3Scyr6iahU

6.คำสั่งไปราชการเลขที่  261/2564  อาจารย์สุพรรณี คำวาส อาจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อการทำวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และกระบวนการจัดการกลุ่ม สำหรับส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ ณ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 23  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/GVoijYoJ#A-YK8Wof4CFlh60AYtVaDMEwn92D-qHymnbjSUB4_HM

7.คำสั่งไปราชการเลขที่  173/2564  อาจารย์วัชชัย ทำทอง อาจารย์ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ณ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 22,28-19  มิถุนายน พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/yVxiWSbC#wiuJFTS0_aoRAj-yi-pKgYbJo84aD_jyC6sDoRv8rTA

8.คำสั่งไปราชการเลขที่  264/2564  อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์ ไปราชการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องความรู้เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกด้านการแสดงออก ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เมาะ ศาลาประชาคมบ้านสบป้าด และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 16,18 และ 19,21  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://mega.nz/file/uF5QkKTC#nXi9FXCNPoO9K0RlJlZCdM3UhnFyRr8h5JTn7fBRRF8
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2021, 03:50:36 pm โดย Pr_hom »