ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  (อ่าน 652 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  1768/2563  ผศ.พิมผกา  โพธิลังกา  ไปราชการเพื่อ  ติดตามความก้าวหน้าโครงการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  และการสร้างเครือข่ายพลังงานทดแทน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้  บ้านน้ำจำ อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2563

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1770/2563 ผศ.ปริตต์  สายสี ไปราชการเพื่อ ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด 19 ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ณ อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563

3.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1743/2563 รศ.บุญฑวรรณ  วิงวอน  ไปราชการเพื่อ เป็นประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ณ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563

4.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1753/2563 รศ.พรชนก  ทองลาด และคณะ ไปราชการเพื่อ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563

5.    คำสั่งไปราชการเลขที่ 1766/2563 ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์  ไปราชการเพื่อ จัดกิจกรรม มหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนจากฐานรากภูมิปัญญานำพาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บ้านผาแดง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

6.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1767/2563 รศ. กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ และคณะ ไปราชการเพื่อ ร่วมเปิดงาน มหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก ณ ชุมชนบ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563

7.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1767/2563  รศ. กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ และคณะ ไปราชการเพื่อ ร่วมงาน มหากรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563