ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  (อ่าน 2467 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2017, 01:40:29 pm »
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.หนังสือเลขที่ 246/2560 นายจตุพร จันทรมา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา มีความประสงค์ไปราชการเพื่อประสานงานการกิจการบริการเเละหาข้อมูลพื้นที่โครงการบริการเเก่ชุมชนให้ต่อเนื่องยั่งยืน ภายใต้โครงการนำร่องชุมชนต้อนเเบบด้านการอนุรักา์พลังงาน รักษาสิ่งเเวดล้อมเเละเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
https://mega.nz/#!HNAn0KRI!xfbbmHLhKRBvCrzXYawPfTinwBOjTn-UdgE3ag6a6pM

2 หนังสือเลขที่ 0247/2560 ผู้ช่วยศาสราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดี ด้วยมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญประชุมหารือเเนวมางการนำเสนอข้อมูล ในวันที่ 31 มกราคม 2560
https://mega.nz/#!TNZy2IAS!AmxOfWbXkMk3SM8c78QJkY1QBp3lDV66QfsHshGBq6I

3 หนังสือเลขที่ 0255/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี ขอเชิญประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
https://mega.nz/#!TdJ1xRpK!WhOUJ4c0AHDqp3v7iAfI9l_MBeTuwbMjHY6Pdndj2tU

4 หนังสือเลขที่  0256/2560 นายบุญหลง ฝั้นคำอ้าย พนักงานขับรถมีคำสั่งต้องไปรับส่ง รองศาสตรตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี ซึ่งเดินทางไปประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม ในวันที่3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!CNIjzAxK!sKdFBNPLmtDlTftNNYuSFM07KnqgAsMh8uDmuxCqb9k

5 หนังสือเลขที่0269/2560 อาจารย์ อัจฉริยา  ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมการสัมณาหัวข้อ the open Forum no Evalution Measures on the lmpact of Student Mobility Scheme of the Asean internationnal Mobility for Student (AIMS) programme ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา กรุงเทพมหานคร

6 หนังสือเลขที่  0231/2560 ผู้ช่วยศาตราจาย์ ดร. กิติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี มีราชการต้องไปเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระบรมหมาราชวัง กรุงเทพมหานคร
https://mega.nz/#!7AoViDoB!91Nkc0YuDHAd-N2Gr5vMQd5e-R0Skf5O-EIakoC3rh8

7 หนังสือเลขที่0272/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดี ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร Training for the Trainners-Human Subjict Protection for Reseachers ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!uF5CWDjL!svcKZt8XzjeoEmjPIp8EWvvCHeddAuTsxU-Up2Sjzuw

8 หนังสือเลขที่ 0273/2560 ผู้ช่วยศาตราจาย์ ดร. กิติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี มีคำสั่งต้องไปร่วมพิธีเปิดและร่วมงานเลี้ยงนักกีฬาในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 29 ทะเลแก้วเกมส์ ในระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูทสงคราม จังหวัดพิทษณุโลก
https://mega.nz/#!nZAlTAQb!RIY6erK03jPATGeOncNhGFg52w8uvF9UydbF57Z07R4

คณะวิทยาการจัดการ

1.   หนังสือเลขที่ 036/2560 อาจารย์ ดร. ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิติ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริษัททัวริสต์อินฟอร์เมชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!7Qgj3QLZ!eBBLFGq5CurRNxRKcIojnqw1E03Vetml7KUjgdEhH4Y

2.  หนังสือเลขที่ 037/2560 อาจารย์ สรัชนุช บุญวุฒิ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ วิจัยรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ แผนงานวิจัย เรืิ่องการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน ในเขตเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!3QoAiSgS!vWusz0dS_lKHDFRpk88pOGN43SVO6KMQDhco06XLyjc
 
3.  หนังสือเลขที่ 038/2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์ กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร ผู้ช่วยศาตราจารย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการสร้างเครือค่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริหารวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ผลิตผลงานบริหารวิชารการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!XQxnUaqb!3CshoAlJXXcIy3wmsFDm_k4mIBPX6jTvIzi7IIhpCyg
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2017, 08:31:52 am โดย Pr_hom »