ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 26 มกราคม 2560  (อ่าน 2551 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.หนังสือเลขที่ 0202/2560 นางพรรณวิภา บุญมา แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไปรับประกาศนียบัตกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
https://mega.nz/#!WUoyxJqA!N4OErX0zL2W9ahONbAPZm-yUr1NJLIDgKVimT5yya3Y

คณะวิทยาการจัดการ

1.หนังสือเลขที่ 033/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  27 กุมภาพันธ์ และ 31 มีนาคม 2560 ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!mMpl3aLY!7N_z5dEvSl520TvO-BnYOBxs9k0rDBB-6XmtcRqaU7E

2.หนังสือเลขที่ 032/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  10 กุมภาพันธ์ และ 24 มีนาคม 2560 ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!6VhEmKQK!L2PHJ1wzI0a3qX5L1MnpETGiHVwEFcaFZu0d_hafnk8

3.หนังสือเลขที่ 031/2560 อาจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  10 กุมภาพันธ์ และ 24 มีนาคม 2560 ณ สำรักงาน ช.การบัญชี อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
https://mega.nz/#!PAxnCYAI!P2jdKNwSgBlVy3m_Z4KpJKljaEySqj7E3Ws7VS1pxGQ

4.หนังสือเลขที่ 030/2560 อาจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  30 มีนาคม และ 26 เมษายน 2560 ณ บริษัทโฮม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!7cZ3wBZA!en2m2b-baNtNjHM2bdH-B6nATY4_sRW2jcz2WEsuoWw

5.หนังสือเลขที่ 029/2560 อาจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  3 มีนาคม และ 7 เมษายน 2560 ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
https://mega.nz/#!bA4WCQZY!pOZUek678r3VsLjH1jBf0ywGIsvEQqzkvE0lJqFdOag

6.หนังสือเลขที่ 028/2560 อาจารย์สรัชนุช บุญวุฒิ ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  2 กุมภาพันธ์ และ 31 มีนาคม  2560 ณ ธนาคารการเกษตรสหกรณ์การเกษตร สาขาแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!PUp2CLxJ!7oJmH8oPBr3i54rK61Uv382w16s68WBo5B_-jPRnyh4

7.หนังสือเลขที่ 025/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ไปราชการเพื่อ ไปราชการเพื่อจัดการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีียงราย จังหวัดเชียงราย
https://mega.nz/#!vVwHkYiL!BMXFBkf4bAszMs-NYTaZn4gdxu0habUUBrW54ZeTe4k

8.หนังสือเลขที่ 024/2560 นางทัศนีย์ วัฒโล และคณะไปราชการเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการทำเกษตรอินทรี บนพื้นฐานของเศรญฐกิจพอเพียง และดำเนินการติดตามผลสำเร็จของโครงการ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ตำบลปงยังคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!mApGTLJJ!eqbXGSgO4dfrWkKAdfEpDjIzTV7tlHJxHwaO0KrksS4

9.หนังสือเลขที่ 021/2560 อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  13 กุมภาพันธ์ และ 3 เมษายน 2560 ณ บริษัทซีแอนด์ฮิล จำกัด และบริษัทที แอคเค้าท์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!fQhxTSIS!xBCmOyAf0icms-89w8uxQSXeo2ypM4RiXMVdUkNIb30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.หนังสือเลขที่ 024/2560 นางสาวพัชรินทร์ ใบจันทร์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมนาวิชาการ เรื่อง รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
https://mega.nz/#!SFQF3CxK!ixkjbHGtuQz9u_u98HJ75e22kzOx4ez-TvqHK0E3n04

2.หนังสือเลขที่ 025/2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ไปราชการเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมารตัดสินการประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ค้าส่ง เดอะฮับ เชียร์ จังหวัดปทุมธานี
https://mega.nz/#!rZh0gQAY!vqV-LqFbxKbwS4frM979TbFaUIwuccZOF1G4t6YR62E
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2017, 10:04:19 am โดย Pr_hom »