ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 มกราคม 2560  (อ่าน 2362 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.หนังสือเลขที่ 0125/2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ และคณะมีความประสงค์ไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการพัมนาสักยภาพทีมดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
https://mega.nz/#!nUITCR7S!u7s7xlibYj_2_-RaOe1xnwQOQ9HH4qpcDm0UFq2-Ix8

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.หนังสือเลขที่ 003/2560 อาจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง สถานภาพการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรน์วิว จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!PJYVUTqL!TfGUQQtArzVoAfnSdnY6iDKZZFodW236AM8k0M99INY

3.หนังสือเลขที่ 004/2560 อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมระดมสมอง เรื่อง สถานภาพการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรน์วิว จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!TQZW1TbA!-e8n4eG-5B5JS4cSAcxEaKk_X8iKmDtiYHgdugvN52s

4.หนังสือเลขที่ 005/2560 อาจารย์อัมพร ปวงรังษี ไปราชการเพื่อประชุม ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
https://mega.nz/#!yUBnHabT!RHDVtQNC2DLR4OPgZlRCsJ6_wVgm04IpkR4Ok6hdnRs

5.หนังสือเลขที่ 007/2560 อาจารย์ ดร.ธนพร หมูคำ และคณะ ไปราชการเพื่อจัดโครงการศึกษาดูงานได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
https://mega.nz/#!rI4lAYRK!C1W3pzXAQidnvh26IeumfiCKjbP_oDpnOeh_TLrtDv4

6.หนังสือเลขที่ 008/2560 อาจารย์ศจัรัตน์ วุฒสิงห์ชัย ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  เรื่อง TESOL's ELT Leadership Management Certificate Program ในวันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ โรงอรม The Ambassader Hotel จังหวัดกรุงเทพมหานคร
https://mega.nz/#!CAADGCKZ!qfOTC2ApsUsQi4lmUCXaS0ihsjIZ5PoCNgcCossqAnk

7.หนังสือเลขที่ 009/2560 อาจารย์ชัยเนตร ชนกคุณ และคณะ ไปราขการเพื่อจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเสริมทักษะการเรียนรู้ตามทศวรรษที่ 21 ค่ายวัฒนธรรมและวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!GNoWTR4D!Qu59Qal11qrIktDVT0wquP1JKriy0E80rhqbx7QcR-k

8.หนังสือเลขที่ 010/2560 อาจารย์วิศท์ เศรษฐกร ไปราชการเพื่อร่วมประชุมระดมสมองเรื่อง สถานภาพการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรน์วิว จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!iAYFCRKQ!MSGgNeG8HaezmCdtHezn-HFegg82VrovLT7XBIgJD7k

9.หนังสือเลขที่ 012/2560 อาจารย์สิริญญา สุขสวัสดิ์ และคณะ ไปราชการเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการชุมชน การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 11 และกำหนดนำนักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
https://mega.nz/#!CMh3ALIC!wX2HTWWdT2bLLnz_5RthEtXJabHLQg1N0z41tPczUPM

10.หนังสือเลขที่ 013/2560 อาจารย์ปวีณา งามประภาสม และคณะ ไปราชการเพื่อจักสัมนางาน CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
https://mega.nz/#!CMZkGahB!s0Q0gXxW85uMqQ6H_4xEoeQzsfOR87b52C8IwKNBTVI

คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

1.หนังสือเลขที่ 014/2560 นายพรชัย เอี่ยมสาย และคณะไปราชการเพื่อนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
https://mega.nz/#!qdQzQISL!43vgs_tmfdlu-nXNM2dO76juByiWqiLhpodCrlkcj3I
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2017, 09:12:04 am โดย Pr_hom »