ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 17 มกราคม 2560  (อ่าน 2474 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.หนังสือเลขที่ 0097/2560 นายแวอีเลียส บินโซดาโอะ ไปราชการเพื่อกำกับดูแลนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างห้วงการฝึก ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

2..หนังสือเลขที่ 0105/2560 นางสาวเสาวณีย์ ไกวัลนิช และคณะ ไปราชการเพื่อเป็นตัวแทนจากสถาบันทดสอบทางการศึกาาให้เป็นตัวแทนคณะทำงานประจำสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่
https://mega.nz/#!WMxCzBAI!PLXbnX6ow2TeEUawy0kC9ZzDI9ggcS70TsdHA2Hd0kY

3.หนังสือเลขที่ 0106/2560 นายบุญยิ่ง พลไตร มีราชการต้องไป รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!iZQDCSJZ!yq0s6XstBLQ2ZPOCzcUUSeyRdx7xcrU3sJaAiPNoSpU

คณะวิทยาการจัดการ

1.หนังสือเลขที่ 001/2560 นางประภา ไชยมงคล และคณะ ไปราชการเพื่อจัดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสบจางวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!aNpTmYxa!qEeKut4JOJe2eibOgxZ1JJlB5y7QhgWxdM_bYhylc1k

2.หนังสือเลขที่ 003/2560 อาจารย์เนตรดาว โทธรัตน์ ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบรี
https://mega.nz/#!OBBz3TLL!Rmi7Wf7sUQxzuBjCgXSNuhoN6IvthwaGgV6Izqu1irw

3.หนังสือเลขที่ 004/2560 นางนิโลบล ฝั่นคำอ้าย และคณะ ไปราชการเพื่อจัดโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอนุบาลปาย (เวียงใต้) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
https://mega.nz/#!vdIFGKgS!S_WGfiov8LVVHEEMk5fzuxccv-hPf8XvrDFUv7A-Mco

4.หนังสือเลขที่ 005/2560 รองศาสตราขารย์ ดร.บุญวรรณ วิงวอน ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
https://mega.nz/#!CBIRRKYR!t25WXOljvwFxfjki7P_m9g5kNrdmOqCsL70o1OBmk0I

5.หนังสือเลขที่ 006/2560 อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ ไปราชการเพื่อได้จัดทำแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2559 ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาออกฝึกปนะสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษาและองค์ความรู้บูรณาการองค์ความรู้ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สหกรณืการเกษตรสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!rNBxWBoD!XzWtPrzPxuPIOLzmYFPA__SuMER7SoVsE8nrgvEJl54

6.หนังสือเลขที่ 007/2560 อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ ไปราชการเพื่อได้จัดทำแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2559 ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาออกฝึกปนะสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษาและองค์ความรู้บูรณาการองค์ความรู้ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
https://mega.nz/#!aMIjGToa!k_FvOiFSB07jYIWRZE41wvF-WOPuwg5J3OziNv9V_0Q

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.หนังสือเลขที่ 008/2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ไปราชการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติฯ ครั้งที่ 11 ในวพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมาหานคร
https://mega.nz/#!iQJUiRSD!UgU5bX6exmXAsGcRRv6FSTeiUxJ7thKCArX5I_uaYb4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2017, 09:07:04 am โดย Pr_hom »