การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ประกาศทุนการศึกษา

วิเทศสัมพันธ์ แจ้งทุนรัฐบาลอิสราเอล Agricultural and Environment in a Changing

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวรัฐบาลอิสราเอลให้ทุนข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Agricultural and Environment in a Changing Climate – the Israeli Perspective ณ The Center for International Agricultural Development Cooperation (CINADCO) ประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
 
      ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่าข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป โดยรัฐบาลอิสราเอลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นค่าเดินทางระหว่างประเทศซึ่งจะอยู่ในการดูแลของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ(สพร.) ผู้สมัครจะต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปถึงสพร. ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องพร้อมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
 
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 http://mashav.mfa.gov.il

 http://www.lpru.ac.th/foreignaffairs/foreignaffairs_new/?p=111

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version