ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป.ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมร.ลป.ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 4 อัตรา  (อ่าน 6469 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ
และตำแหน่งประเภททั่วไป
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖

———————————


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน  ๔  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

      ๑.๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  สังกัดงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๑๐,๘๕๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา (รายละเอียด ภาคผนวก ก)

     ๑.๒  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  (ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ) สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
 สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๐,๘๕๐ บาท  จำนวน  ๑  อัตรา (รายละเอียด ภาคผนวก ข)

     ๑.๓  พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๗,๕๐๐ บาท
 และเงินค่าดำเนินการนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) วันละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา (รายละเอียด ภาคผนวก ค)

การรับสมัคร

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖   ณ ป้ายประกาศ รับสมัครงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  หรือโทร สอบถามได้ที่  ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙  ต่อ ๓๘๒๓ -๖  หรือทางเว็บไซต์  www.lpru.ac.th

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=10613