ผู้เขียน หัวข้อ: กพน.ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการทักษะชีวิต ๑, ๔ พร้อมเชิญวิทยากรดังมาบรรยาย 21 กค.นี  (อ่าน 3470 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
  กพน.ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการทักษะชีวิต ๑ ราชภัฏสร้างรากฐานชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และทักษะชีวิต ๔    “ราชภัฏสร้างภูมิคุ้มกันภัย ห่างไกลยาเสพติด” พร้อมเชิญวิทยากรชื่อดังมาเป็นวิทยากร
             

                    นายบรรจง  สมศรี    ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เปิดเผยว่า   
  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    จัดโครงการ “ทักษะชีวิต ๑   ราชภัฏสร้างรากฐานชีวิตด้วยหลัก 
  เศรษฐกิจพอเพียง ”    ในวันเสาร์ที่ ๒๑   กรกฏาคม  ๒๕๕๕       ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.                 
  และ ภาคบ่าย  “กิจกรรมทักษะชีวิต  ๔  “ราชภัฏสร้างภูมิคุ้มกันภัย ห่างไกลยาเสพติด”  ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น. ณ  หอประชุมจันทน์ผา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการตั้งเป้าหมายชีวิต  การบริหารเวลาบนพื้นฐานการใช้ชีวิตด้วยวิถีความพอเพียงด้วยความไม่ประมาท  มีภูมิคุ้มกันภัย ของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิต น้อมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล  ในการนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากภายนอก   อาจารย์ ดร.วิเชียร  ก่อกิจกุศล   อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (วุฒิ ศศ.บ. สื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์, ,รปม.(นโยบายสาธารณะ) และ กจ.ด.(สาขาการจัดการสื่อสาร)  ปัจจุบันและประสบการณ์ เป็นผู้ประกาศข่าวช่อง ๗  ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KC.TV และเจ้าของรายการคุยกันวันเสาร์จาก KC.TV จังหวัดนครราชสีมา /พิธีกรรายการและผู้ดำเนินรายการโคราชบ้านเอง /รายการคุยกันวันเสาร์จาก KC.TV นคราชสีมา / อนุกรรมการศูนย์ประสานงานอำเภอ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
                     ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑  รหัส ๕๕  (หลักสูตร ๔ ปี ยกเว้นเทียบโอน)
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ทักษะชีวิต ๑ “ราชภัฏสร้างรากฐานชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕  ภาคเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น.- ๑๗.๐๐ น.  ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๕ ( ๔ ปี เทียบโอน) , รหัส ๕๔ ( ๔ ปี เทียบโอน) และรหัส  ๕๒ ( ๔ ปี )  เข้าร่วมกิจกรรมทักษะชีวิต ๔ “ราชภัฏ-สร้างภูมิคุ้มกันภัยห่างไกลยาเสพติด”  ณ  หอประชุมจันทน์ผา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ( หากนักศึกษามีข้อสังสัยสามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา   โทร ๐๕๔- ๒๓๗๓๙๙ ต่อ  ๑๔๐๐ ,๑๔๐๓   หรืออีเมลgasia_s@hotmail.com หรือ alis_mickey@hotmail.com


                                                            -------------------------

 ประวัติวิทยากร ที่จะมาบรรยายทักษะชีวิต 1 , 4 ให้แก่นักศึกษาใหม่ มร.ลป. วันที่ 21 ก.ค.นี้
   
  อาจารย์ ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล (Mr.Wichaen Korkitkusol)
      
สังกัดโปรแกรมวิชา   นิเทศศาสตร์   

ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ประจำ
(พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ/วิจัย)   
ตำแหน่งบริหาร   รองประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์   
ประวัติการศึกษา   ศศ.บ.(สื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ )
รป.ม. ( นโยบายสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กจ.ด. (สาขาการจัดการการสื่อสาร)     
เบอร์ติดต่อ   โทรศัพท์.0-4427-2940. โทรสาร.0-4427-2941   
ห้องพัก   ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ อาคาร 22 ชั้น 7   
e-mail address   wichaen_2518@nrru.ac.th

รายวิชาที่รับผิดชอบ   1. การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์
2. การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่องานนิเทศศาสตร์
3. การโฆษณาทาง วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
4. ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
5. สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
6. การสื่อข่าวและการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
7. การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
8. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
9. การพูดและการแสดงทางวิทยุและโทรทัศน์   
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
ประสบการณ์   1. ผู้ประกาศข่าวจากช่อง 11 ขอนแก่น เขต 1 ( 2541 – 2542 )
2. ผู้ประกาศข่าวจากช่อง 7 ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ( 2542 – ปัจจุบัน )
3. ผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KC.TV. จ.นครราชสีมา ( 2547 – ปัจจุบัน )
4. พิธีกรรายการและผู้ดำเนินรายการโคราชบ้านเอง
5. คุณกันวันเสาร์จากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KC.TV. จ.นครราชสีมา
6. อนุกรรมการศูนย์ประสานงานอำเภอ หอการค้า จังหวัดนคร
ราขสีมา (2541 - ปัจจุบัน)   
      
      


กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป- ข่าว
16 ก.ค.55


 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2012, 06:00:57 pm โดย พชรพร แก้วประเสริฐ »