ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2558

กฤตภาคข่าวประจำปี 2562 เดือนมีนาคม สัปดาห์ที่ 1

(1/1)

Pr_hom:
1.นสพ แมงมุม มร.ลป นศ.ม.ราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูกลุ่มมหาวิทยาลัยยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่5
https://mega.nz/#!iBgiGKBB!5hH5-5cHfd4GwAhea6XdTSNP2tZ47Lvfykj-rC1Tj84

2.นสพ แมงมุม มร.ลป บันทึกข้อตกลง อธิการบดี
https://mega.nz/#!eV4G3IiS!9nyLKc6HKoFq7iC0ReYawZxw0MvCLFB31b4gD-hP88g

3.นสพ ลานนาโพสต์ มร.ลป นศ.ม.ราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูกลุ่มมหาวิทยาลัยยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่5
https://mega.nz/#!vNhGwC5T!x7FufDeXvJDkp6fgGEAQ300vGAVP06cAxpNHrYdI3Cs

4.นสพ ลานนาโพสต์ มร.ลป ร่วมมือด้านวิชาการ
https://mega.nz/#!DE5Q2CwD!XdWHlVmJLuPdPZ336XwX1u9OvfZcMismeSgavvMmahI

5.นสพ ลานนาโพสต์ มร.ลป ศึกษาดูงาน     
https://mega.nz/#!LchQnaoa!BtUXUYccxWfhlMCiwFoAOjDcYD5BvuQauTHtDPooXkU                         

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version