ข่าวประชาสัมพันธ์ > New Clipping ประจำปี 2558

กฤตภาคข่าวประจำปี 2562 เดือนกุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 2

(1/1)

Pr_hom:
1.นสพ.เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป ม.ราชภัฏลำปางเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562
https://mega.nz/#!zAp21S7S!m5YjdIMHruwQpQiWsBnf7WrnYuQW_VQRnqLrCI1G4q8

2.นสพ.เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป ม.ราชภัฏลำปางรับเสมเด็จสมเด็จพระเทพฯ
https://mega.nz/#!7NhGFYpb!7DocBDmwsFrsahDSKS2lXc4JDa83Q4BAo30EHgz3qKQ

3.นสพ.เขลางค์นครโพสต์ มร.ลป โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนครู เพื่อสังเกตุและทดลองการสอน
https://mega.nz/#!DE5SkCQJ!YOOJGFVLcOmMn0gQsCVk8i7VeVq9Sw6Ze95AF7U9RAY

4.นสพ.แมงมุม มร.ลป กลอ์ฟการกุศล ราชภัฏลำปาง โอเฟ่นครั้งที่5 ได้มีสุทธิเจ็ดล้านเศษ
https://mega.nz/#!rRpGDY7A!l6MwMAdtDzz5N-UhOC6muJfnk9Gc2jbV5QFSxjsF00o

5.นสพ.แมงมุม มร.ลป กลอ์ฟการกุศล
https://mega.nz/#!KRhklYST!Qsfta2oUcPQ817GFRI2Q0R9IusqsRg-bHuL9iSqdhEE

6.นสพ.แมงมุม มร.ลป มีความสุขกันทุกฝ่าย
https://mega.nz/#!3BwEEQrT!PGWwUwtCnoy2TzkLQOqDB5LJRxEAAilb069bsrBcoi8

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version