เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามปัญหาต่างๆ

อาคารต่างๆ

(1/1)

ฝ้าย:
ห้อง 0345 คืออาคารไรคร้า

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์คับ ชั้น 4 ห้อง 5 ส่วนอาคารจะอยู่ตรงข้ามศูนย์คอมพิวเตอร์......

Gclub_II:
ขอบคุณค่ะ  ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version