เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามปัญหาต่างๆ

การคืนสภาพนักศึกษา

(1/1)

นายอดทน:
การคืนสภาพนักศึกษา มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรครับ

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

--- อ้างจาก: นายอดทน ที่ มีนาคม 15, 2012, 03:43:28 pm ---การคืนสภาพนักศึกษา มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรครับ

--- End quote ---

นักศึกษาสามารถติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้...งานทะเบียนและประมวลผล....กองบริการการศึกษา

hello_Gclub:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version