ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  (อ่าน 4253 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕
—————

           ตามที่    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา   สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕   จำนวน  ๔  อัตรา ไปแล้วนั้นบัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

          ทั้งนี้  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว  เพื่อเข้าปฏิบัติราชการและทำสัญญาการจ้างที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ในวันทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างต้องนำเงินสดตามจำนวนอัตราเงินเดือนที่ได้รับมามอบไว้กับมหาวิทยาลัย   เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์  และให้นำเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนามายื่นในวันรายงานตัว  ดังนี้

                   ๑.  สำเนาปริญญาบัตร  จำนวน  ๔  ฉบับ

                    ๒.  สำเนาผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript  of  Record )  จำนวน  ๔  ฉบับ

                   ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๕  ฉบับ

                   ๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๕  ฉบับ

                   ๕.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -  สกุล  (ถ้ามี)  จำนวน  ๕  ฉบับ

                   ๖.  สำเนาทะเบียนสมรสและหรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  จำนวน  ๕  ฉบับ

                   ๗.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน  จำนวน  ๒  รูป

                   สำเนาเอกสารตามข้อ   ๑ – ๖   ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คลิกที่นี่

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=7041