Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 23, 2021, 02:56:30 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 19 มกราคม 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 23, 2021, 02:56:30 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  105/2564  นายณัฐวุฒิ นันต๊ะแขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์และคณะ ไปราชการโครงการค่ายอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/PZ5kkbib#UL4e-3J5wovF4NY05nyh0fCgrkQJUxOsKxj7u719ntI

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 108/2564 ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเข้าร่วมเวทีจัดการความรู้และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สร้างบ้านแป๋งเมืองน่าอยู่คู่พลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่ความผาสุกอย่างยั่งยืน” ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง วันที่ 20 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/CQxQRD6L#wKkHjS23IfivK4es5fmeHixBbYMUQmWguxw7np0RJ44