Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 23, 2021, 02:47:21 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 มกราคม 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 23, 2021, 02:47:21 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  89/2564  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีและคณะ ไปราชการเพื่อไปศึกษาดูงาน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2564