Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ ตุลาคม 22, 2021, 11:18:38 am

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 21 ตุลาคม 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ ตุลาคม 22, 2021, 11:18:38 am
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2256/2564  ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา  และคณะ  ไปราชการเพื่ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและความรู้เกี่ยวกับการทำเอกสารเพื่อยื่นขอใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศสาธารณสุข  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  26  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/WdpwSRTZ#vGW3H3o7CgT7Xa3T37p3B0YIEGBGt2fNUaAfv3LCK9w

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2255/2564  ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/SQomEZaA#Frr5qE4TqmeG3oqQkPyfpLjGQezIY1PFauy7Rs3TIUQ

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2246/2564  นางสาวชุติมา  ฤาชัย  และคณะ  ไปราชเพื่อศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในวันที่  21  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/TQ5ijD4Z#AdPI0f4eurrTpgNWdLwX1CWOISi5QIdxGFfwsH6dJ1U