Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล => การประกาศผลการรับสมัครนักศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 04:29:29 pm

หัวข้อ: มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคกศ.บป รุ่นที่ ๒๔/๓
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 04:29:29 pm
   (http://www.lpru.ac.th/banner_images/admission-010553.jpg)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  รุ่นที่  ๒๔/๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ซึ่งได้เปิดรับสมัครระหว่าง  วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น  บัดนี้การรับสมัครนักศึกษาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1630