Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง => สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ เมษายน 18, 2010, 12:22:02 pm

หัวข้อ: งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2552
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ เมษายน 18, 2010, 12:22:02 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขออนุมัติให้ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2552

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1238

***หมายเหตุ*** นักศึกษาที่มีรายชื่อในรอบที่ 2 ให้มารับใบรับรองได้ตั้งแต่วันที่ 2  เมษายน 2553

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาขอรับในรับรองผลการเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ (แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)