ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 21 มกราคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  125/2564  รศ.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีและคณะ ไปราชการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/bcBSnbAS#7JzxWyk1byhowdKPIpT7VV09M25dpOtboiNV5MpLUlk

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version