ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 20 มกราคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  117/2564  รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน รองศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเข้าร่วมเวทีจัดการความรู้และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม” ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเทศบาลตำบลเสริมงาม ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/SQ4WUThC#PMEPCWw8WyiNXWlie4CwKIVJHJSEqtG6V5HKjLQmdA4

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 115/2564 อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ ไปราชการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ณ พื้นที่อำเภอแม่ทะ อำเภอห้างฉัตร อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/DUZwzbQR#w0_p9hYNmCWw3IYvY2K3DdXcTK0wf50oduV5K9y_GJk

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 105/2564 นายณัฐวุฒิ นันต๊ะแขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์และคณะ ไปราชการโครงการค่ายอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/XABilZwD#m4RYr1XZMgsgIOOr5Xw-Nn9M2iJ1YOzC4TiyZp6FVFc

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version