ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทเจ้าหน้าที่7 อัตรา  (อ่าน 10913 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
ครั้งที่  ๒๓/๒๕๕๔

———————————

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล   เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๗  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านเครือข่าย)
สังกัดสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๘,๓๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา
(รายละเอียด ภาคผนวก ก)

๑.๒  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ   (ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์)   
สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๘,๓๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา
(รายละเอียด ภาคผนวก ข)

๑.๓  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ  สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๘,๓๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา  (รายละเอียด ภาคผนวก ค)

๑.๔  นักเอกสารสนเทศ  ปฏิบัติการ   สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๘,๓๔๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา  (รายละเอียด ภาคผนวก ง)

๑.๕  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติงาน   สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๗,๔๖๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา  (รายละเอียด ภาคผนวก จ)

๑.๖  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน (ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์) สังกัดสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๖,๕๐๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา  (รายละเอียด ภาคผนวก ฉ)

๑.๗  ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร  ปฏิบัติงาน    สังกัดศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๖,๐๐๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา  (รายละเอียด ภาคผนวก ช)

การรับสมัคร

      ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงาน-อธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๕  ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=6390

taya

 • บุคคลทั่วไป

cocore

 • บุคคลทั่วไป