การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การประกาศผลการรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
มร.ลป ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาได้ประกาศรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี4ปี(เทียบโอนรายวิชา)  ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่  5 – 28มกราคม  2554 นั้น   บัดนี้มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา 2554  แยกตามสาขาวิชาที่เข้าศึกษาดังนี้http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=4001

childrenintrend:
ขอแสดงความดีใจกับคนที่สอบติดด้วยนะครับ

darkmany:
ยินดีด้วยครับ

goldenmap99:
ยินดีด้วยครับ ;D ;D ;D.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version