การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การประกาศผลการรับสมัครนักศึกษา

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคกศ.บป รุ่นที่ ๒๔/๓

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  รุ่นที่  ๒๔/๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ซึ่งได้เปิดรับสมัครระหว่าง  วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น  บัดนี้การรับสมัครนักศึกษาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดังนี้รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1630

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version