การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การประกาศผลการรับสมัครนักศึกษา

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี55

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 4

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระดับปริญญาตรี 5 ปี   ปริญญาตรี 4 ปี  และปริญญาตรี 4
(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)  ปีการศึกษา 2555

———————————-

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประจำปีการศึกษา 2555 เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก  ตามสาขาวิชาที่เข้าศึกษา  ดังนี้

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=7300

cocore:
ขอบคุณมากๆเลยครับ  ;D ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version