การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การประกาศผลการรับสมัครนักศึกษา

มร.ลป ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ค.บ. 5 ปี ประจำปี 55

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
รายชื่อนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ค.บ. 5 ปี
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  วันที่ 28  ธันวาคม  2554

สอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
และสอบข้อเขียน เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อนักศึกษาโควตา 55 (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่

รายชื่อสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่

หมายเหตุ..ไฟล์อ่านเป็นนามสกุล .PDF
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่กองบริการการศึกษา 054-237399 ต่อ กองบริการการศึกษา…

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=6378

wtulite:
ขอบคุณค่ะ แต่คลิกดูรายชื่อไม่ได้ค่ะ

goldenmap99:
ขอให็โชคดีนะครับ

cocore:
เยี่ยมมากๆครับ

darkmany:
ตอนนี้น้องๆเป็นงัยกันบ้างเอย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version