ผู้เขียน หัวข้อ: ศูนย์คอมฯมร.ลปเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ eDLTV  (อ่าน 3365 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่การใช้งาน eDLTV ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น  อันเป็นโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจุดประสงค์ของโครงการเพื่อให้โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง สามารถนำสื่อไปใช้ประโยชน์ อันจะมีผลทำให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำปาง

    จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำปางไปแล้วจำนวน ๑ รุ่น และศูนย์คอมพิวเตอร์ จะเปิดการอบรม

   รุ่นที่ ๒ ในหลักสูตรการใช้สื่อ  eDLTV และเทคนิคการสำเนาสื่อ eDLTV
   สำหรับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
   ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

      ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริฯ  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบหมายเลข ๑ โดยหวังว่าหลักสูตรการอบรมดังกล่าวจะสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนการสอน และการบริหารจัดการข้อมูลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน

    ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน เพื่อได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก (สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กรอกแบบฟอร์มและส่งแบบตอบรับกลับมายังศูนย์คอมพิวเตอร์ ภายในวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๔ ในการนี้  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.lpru.ac.th/lpruedltv/