ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 12 มีนาคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  508/2564  ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีและคณะ ไปราชการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “ร่วมพลิกแมมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต” ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/fdoy1DpY#c1Ra-iQ1_qoDO3ov1-ZPaOiGUa9aHFAUAueJcQhxDMw

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version