ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 8 มีนาคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  457/2564  ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อประชุมผู้นำชุมชน ตำบลนาครัว จังหวัดลำปาง ณ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/DcpEybBZ#Xw-2UH6HafIu6rzwaKggYiqPJ2wuKjGFmqjB5Xt3umY

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  456/2564  ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ เทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร และเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/vV4kURwa#ENmsFuOkJiu6dG3cxxAeZNZqX9eBOPrUG0Q9FgCqRFA

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  462/2564  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ไปราชการประชุมคณะกรรมการศึกษิการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในวันที่ 11 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/jN5V0CQC#vIV1WBOvdFg1-cZqacUMxvcNw6f6L_A0rMibzT9qlrU

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version