ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 5 มีนาคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  444/2564  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีและคณะ ไปราชการลงลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ” ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/nF5nlI7C#qktkIgno-amsy_-8z40aDrN6zPPRMHQ89ikLi6Go-ro

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  437/2564  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีและคณะ ไปราชการลงลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ” ณ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/WNwVhSJL#oeQVRap8onnQQq5-I6yG6hJCbsFqn2JVZONaZfveB9M

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version