ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2564

(1/1)

Pr_hom:

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  431/2564  ผศ.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ไปราชการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/yRYGgZSR#wXkIBXQC73UxtgtBOa1FbHBrqFRTLEmdp2nBn2t9W5c

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  430/2564  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ ไปราชการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ณ ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/LcRAiDzZ#AphLxjEKnSyQR_hHZacPo4FKWUX86tclf_NAggIkuck

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version