ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 1 มีนาคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  398/2564  นายวรากร เนือยทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ไปราชการประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/SNJ2QZLL#pFc1x_BncFVOiAJ6zQIDlhIWFgsgjOq9dlY1tMPdDyU

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version