ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งเลขที่ 345/2564 รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ไปราชการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
https://mega.nz/file/6YpQ1ZTA#seZe8KQsGLIEHGYZKH0lmuyqmgH3GQCKBi4DZPBiJcU

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version