ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งเลขที่ 338/2564 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดี ไปราชการเพื่อการจัดประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2564
https://mega.nz/file/iRxFVKoR#D5Zga-QxlMvXvfm10g2tM3mlJsQn7cZBdpLlPzJk4x0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version