ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2555  (อ่าน 5598 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_jip

  • lpru 02

  • ออฟไลน์
  • **

  • 50
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 04:27:39 pm »
1.   รศ.นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี  ไปราชการที่สำนักงบประมาณ ณ  กรุงเทพฯ เมื่อระหว่างวันที่  16 – 20  พฤษภาคม  2555 
2.   อ.วิรษฐา  ภักดี , อ.รัตนภัทร  มะโนชัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  บ.อาหารภาคเหนือจำกัด  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 
15  พฤษภาคม  2555
3.   อ.ฐานันดร์  โต๊ะถม  ไปราชการเพื่อประชุมเรื่อง  ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย  สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี  2555 
ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพลส  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  16 – 18  พฤษภาคม  2555
4.   นางจันทร์ฟอง  มงคล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร , นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ไปราชการเพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จังหวัดเชียงใหม่
5.   นางสาววิยดา  เหล่มตระกูล  ผู้ช่วยอธิการบดี  ไปราชการเมื่อระหว่างวันที่  27 – 29  พฤษภาคม  2555
6.   นางพชรพร  แก้วประเสริฐ  ไปราชการ  ณ  โรงภาพยนตร์  House  RCA  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  14 – 16  พฤษภาคม 2555
7.   นางชุติมา  คำบุญชู  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  การสัมมนาทางวิชาการ  2553 – 2555   “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลกครั้งที่  14” 
ณ  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  27 – 29  พฤษภาคม  2555
8.   นายอดุล  ปัญญา  อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรม  ประชุมร่วมระบบดูแลนักศึกษา  ณ  โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา  บางเขน  กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่  20 – 22  พฤษภาคม  2555
9.   อ.สันติ  วงค์ใหญ่  , อ.วีรวัชร  พงศ์อัมพา  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดตาก  จังหวัดลำพูน  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อระหว่างวันที่  17 – 18  พฤษภาคม  2555
10.   อ.ดวงใจ  ปิเย่  , นายกิตติศักดิ์  ท่นไชย  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่ออบรม
11.   นางมยุรีย์  พิทยาเสนีย์  อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องงานวิจัย  “กระบวนการเรียนรู้  ตำรายาพื้นบ้านจากผู้เฒ่าสู่เยาวชน  ต.หัวเสือ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง”  ณ  อำเภอแม่ทะ  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555
12.   อ.อภิศักดิ์  จักรบุตร ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สังคม  และสุขภาพ  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อระหว่างวันที่  16 – 18  พฤษภาคม  2555
13.   นายขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  เตรียมความพร้อมการประชุม  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2555
14.   นายบัณณทัต  กัลยา  ไปติดต่อราชการเรื่อง  ขอไปทำวิทยานิพนธ์  ณ  คณะวิจิตศิลป์  มช.  เมื่อระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม  - 1  มิถุนายน  2555
15.   อ.ศิริมา  เอมวงน์  , อ.ธชนม์  ท้าวสมบูรณ์ , ดร.รวิภา  ยงประยูร  , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พขร  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  เครือข่ายคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยัลยราชภัฏทั่วประเทศ  ณ  มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์  ระหว่างวันที่  27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2012, 04:32:33 pm โดย pr_jip »