Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: pr_jip ที่ มิถุนายน 22, 2012, 01:40:55 pm

หัวข้อ: หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
เริ่มหัวข้อโดย: pr_jip ที่ มิถุนายน 22, 2012, 01:40:55 pm
1.   นายปฐม  บุญยรักษ์  พขร.  ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง  ผศ.สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 
23 – 24  พฤษภาคม  2555
2.   นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พขร.  ไปราชการเพื่อไปส่ง  ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2555
3.   อ.พิภพ  แซ่ตั้ง  , พร้อมนักศึกษาจำนวน  3  คน  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
สู่การใช้ประโยชน์  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อระหว่างวันที่  23 – 25  พฤษภาคม  2555