Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: pr_jip ที่ มิถุนายน 21, 2012, 04:40:53 pm

หัวข้อ: หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2555
เริ่มหัวข้อโดย: pr_jip ที่ มิถุนายน 21, 2012, 04:40:53 pm
1.   นายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์  ,  นางสาวญาดา  เขื่อนใจ  , นายสลิล  โทไวยะ  ไปราชการเพื่อร่วมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านป่าเมี้ยง  ดำเนินการเก็บผลประเมินการใช้งานสื่อการเรียนการสอน  ณ  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง  ต.แจ้ซ้อน  อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง 
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555
2.   นางสาวโสภาพันธ์  กองแสน  , นายอรรณพ  คำวัง  ไปติดต่อราชการเรื่อง  พานักศึกษาจีนไปติดต่อเรื่องขอใบรับรองการศึกษา
 ณ  กงสุลจีน  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555