ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2622/2563 ผศ.พิมผกา โพธิลังกา และคณะ ไปราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และการสร้างเครือข่ายพลังงานทดแทน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม และ 17 – 18 ตุลาคม 2563
https://mega.nz/file/DdhW1AaQ#LZ8yAWZzvKxIThsVH_A75RmvK8TG23Tw0JdYaPqqLs8

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version