ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 9 ตุลาคม 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2599/2563  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารัก ไปราชการเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
https://mega.nz/file/PYhixIiA#ZR41V2mQsQGoGgqDdK-UfEnTgtKPIGNaQ7SmJG9HbOk

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2604/2563 รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ เมื่อระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2563
https://mega.nz/file/zZp01Y6Y#cZ_cNyjNG9sCJMaFSSVqNqXrwn_nEXHOXsBU4tBbnic

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version