ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 8 ตุลาคม 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2577/2563  นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา และคณะ ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2563
https://mega.nz/file/rAo0yAhY#wvIzUcy9YSSYrfHOpzHYd6dskXRkxb7neQDItFfmV38

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version