ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 1 ตุลาคม 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2519/2563  นายวรากร  เนือยทอง  ไปราชการเพื่อหารือเรื่องงบประมาณ  งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา  ณ  สำนักงบประมาณ  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  1 – 3  ตุลาคม  2563

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2521/2563  ผศ.ดร.พงศธร  คำใจหนัก  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อหารือเรื่องงบประมาณ  งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา  ณ  สำนักงบประมาณ  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  2 – 3  ตุลาคม  2563


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version