ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 23 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1. คำสั่งไปราชการเลขที่  2314/2563  ผศ.พิมผกา  โพธิลังกา  ไปราชการเพื่อร่วมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  ณ  อาคาร  วช.1  สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  23 – 26  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/TAAywBqA#NWVbMg24hw8ydpSq3qrvmNzPRl0RYcOYTbiI-378RFI

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version