ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 16 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปเลขที่  2228/2563  ผศ.นันทินา  ดำรงวัฒนกูล  ไปติดต่อราชการเพื่อร่วมสัมมนา  Agricultural  Policy  Forum  ผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าว  ณ  โรมแรมรามาการ์เด้น  หลักสี่ กรุงเทพฯ  ในระหว่างวันที่  17 - 19  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/2RxXkABZ#XYH2do6N_M-QRgw_quTFWOZrkDpffgFrw8Hh_OcR7GM

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version