ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 15 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปเลขที่  2217/2563  นายนฤพล  จิกยอง  ไปติดต่อราชการ  ณ  สำนักงานศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  15  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/CN4TwbRa#T_WUJ68XPIY9w9gG4zUCdqKbO6LVyn0CxUmHHXbeCIQ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version