ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 14 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2145/2563  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง  การเข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นวะระ :  ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือ  ณ  ห้องประชุมสักทอง  อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  9 - 12  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/WERRGYIZ#rfdxdtdIq_w45vQhpCTCkrQgqsSi6_fwTGaEE4AdIh0
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version