ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 10 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


1. คำสั่งไปราชการเลขที่  2164/2563  ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  และพนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อรับ - ส่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เพื่อเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  11  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/HMpnjSID#IP8Q0m2IrDkqFiSn2cWRDbSTh7FXsOqT-SNAN6ZCVXs

2. คำสั่งเลขที่ 2165/2563 ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง และคณะ  ไปราชการเพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยลำปาง ที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 11 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/zBhhHAyK#eRQQIQJT07pbMPKtVjAbVBa6drjmzfQUpC1zpOcRTWY

3. คำสั่งเลขที่ 2166/2563 ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานโครงการ To Be Number One ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/XEp1xCIa#FDvJIQf9dWhp4cioARWPirXpjmzipSHcU37aBJGWqIs

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version