ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 9 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งเลขที่ 2145/2563 ผศ. จรีรัตน์ สุวรรณ์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่ภาคเหนือ” ณ ห้องประชุมสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/CBgjxa6J#2RQ60Yckismk-SVc9ejXgMdguhjgBw14YODPDZsGhlE

2.  คำสั่งเลขที่ 2153/2563 รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 11/63 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในวันที่ 9 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/aFwh0KQI#1Cdj4PUjyhM_aaASGmZIUEDgSSZn3zYYM5llz3hF0dI

3.  คำสั่งเลขที่ 2148/2563 นส.ณัฐนพิน ขันนาแล พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี พศ.2563-2565 ณ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/KU4RTIJI#m3q1iKr4QVVKFyotQSi4Uf1GAR_mihGplJ9RAoPJjnQ

4.  คำสั่งเลขที่ 2161/2563 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ พร้อมคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถาบันภาษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานนักศึกษานานาชาติยุค New Normal ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/bMoFzYjA#5UEbqoB142v0eCYeHHFj8HSpLXMTIKzyawWarDpnz2g

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version