ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 3 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งเลขที่ 2104/2563  ผศ.ปริตต์ สายสี และคณะ เนื่องจากสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “วิศวกรสังคม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/ON4V3CrZ#Xj95t7H1m3lOZcAWhyDSKffDP5xoQSbU7o-JPGHE7Cg

2.   คำสั่งเลขที่ 2113/2563 ผศ.ปริเยศ สิทธิทรวง คณะและ เนื่องด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ กำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 9 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/SFYGQYZQ#FytQ9nsKciLNFMFFrdzq1A-mABMqrh1we5Acj3BvnhU

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version