ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 25 สิงหาคม 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2028/2563  ผศ.พงศธณ  คำใจหนัก  มีราชการเพื่อไปนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ณ โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
https://mega.nz/file/DdBSAKyT#N0h-K6X-YDXV_snBPsNdrTWlfYVQdhOJoQ65VmYs08M

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2024/2563  นศ.วธิดารัตน์  ไชยยาสืบ  มีราชการเพื่อไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาษาช่วยเหลือประชาชน ประสบอุบัติเหตุอุทกภัย  ณ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
https://mega.nz/file/3ERySYRI#krmUeMHSGdn3V10zLAGT2mjjkUdq4hY3-xwxwk4ngPA

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version